Fitxer: Enquesta de l'índex de vendes en grans superfícies

Codi: 011/2012

Finalitat del fitxer: Obtenir un indicador mensual de l'evolució del volum de vendes en els establiments comercials al detall definits com a grans superfícies no especialitzades (2.500 m² mínim de la superfície de vendes) que operen a Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Establiments comercials classificats com a grans superfícies

Nombre de registres o unitats del fitxer: 60

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació

Sou aquí: