Fitxer: Enquesta sobre el subministrament i tractament de l'aigua

Codi: 011/2013

Finalitat del fitxer: Quantificar en unitats físiques i valorar en magnituds econòmiques les activitats relacionades amb l'anomenat cicle integral de l'aigua, que està conformat per l'abastament (subministrament) d'aigua i el sanejament (clavegueram i depuració d'aigües residuals).

Univers objecte d'estudi: Empreses distribuïdores i depuradores d'aigua

Nombre de registres o unitats del fitxer: 57

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Economia i Societat

Sou aquí: