Fitxer: Estadística d'establiments sanitaris en règim d'internat de Catalunya

Codi: 014/2013

Finalitat del fitxer: Obtenció de dades per a la realització d'estadístiques sobre l'estructura, la dotació i l'activitat dels centres hospitalaris de Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Centres hospitalaris incloent les línies d'aguts, sociosanitària i psiquiàtrica

Nombre de registres o unitats del fitxer: 189

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Organisme informador: Departament de Salut

Sou aquí: