Fitxer: Enquesta econòmica dels establiments de serveis socials

Codi: 016/2012

Finalitat del fitxer: Elaboració d'una síntesi de fonts disponibles i de les operacions de camp necessàries per tenir una aproximació integrada al sector d'establiments de serveis socials des d'una perspectiva econòmica.

Univers objecte d'estudi: Establiments de serveis socials de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 817

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Economia i Societat

Sou aquí: