Fitxer: Estadística de VIH/SIDA de Catalunya

Codi: 018/2013

Finalitat del fitxer: Obtenir estadístiques sobre els casos de VIH i SIDA de les proves diagnòstiques realitzades i dels tractaments prescrits.

Univers objecte d'estudi: Població diagnosticada de VIH

Nombre de registres o unitats del fitxer: 94.796

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Altres

Organisme informador: Departament de Salut

Sou aquí: