Fitxer: Enquesta d'R+D

Codi: 019/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer els recursos humans, el finançament i la despesa en recerca i desenvolupament en els diferents sectors econòmics i institucionals.

Univers objecte d'estudi: Empreses, organismes públics, universitats i institucions privades sense lucre que fan R+D

Nombre de registres o unitats del fitxer: 6.596

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació