Fitxer: Estadística dels equipaments i els usos de les TIC als centres docents

Codi: 020/2013

Finalitat del fitxer: Conèixer les dotacions de maquinari dels centres docents que imparteixen educació primària i secundària i l'ús que se'n fa. També hi ha dades del nivell de coneixement de les TIC per part del professorat.

Univers objecte d'estudi: Centres docents

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.042

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Organisme informador: Departament d'Ensenyament

Sou aquí: