Fitxer: Enquesta d'ús de TIC i comerç electrònic a les empreses

Codi: 021/2012

Finalitat del fitxer: Enquesta d'ús de TIC i comerç electrònic a les empreses.

Univers objecte d'estudi: Empreses amb assalariats amb seu social a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 2.719

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació

Sou aquí: