Fitxer: Distribució d'energia elèctrica

Codi: 021/2013

Finalitat del fitxer: Conèixer el consum d'energia elèctrica de xarxa desagregat tant per peatges d'accés com per sectors d'activitat econòmica i conèixer les vendes a xarxa dels productors en règim especial. Tota aquesta informació s'obté del tractament estadístic de les dades de facturació de les empreses de distribució d'energia elèctrica per peatges d'accés i sectors d'activitat econòmica i, en el cas dels abonats amb potència contractada igual o superior a 50Kw i de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim especial, de llurs dades individualitzades.

Univers objecte d'estudi: Empreses distribuïdores d'energia elèctrica a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 78

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Organisme informador: Departament d'Empresa i Coneixement