Fitxer: Producció d'energia elèctrica en règim ordinari

Codi: 022/2013

Finalitat del fitxer: Conèixer la producció d'energia elèctrica en régim ordinari segons les tecnologies, les formes d'energia emprades i el règim econòmic aplicable i conèixer el consum per formes d'energia en la producció d'energia elèctrica.

Univers objecte d'estudi: Empreses titulars centrals productores d'energia elèctrica en règim ordinari a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 16

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Organisme informador: Departament d'Empresa i Coneixement

Sou aquí: