Fitxer: Distribució de gas natural

Codi: 025/2013

Finalitat del fitxer: Quantificar el consum de gas natural per tarifes d'accés i sectors d'activitat econòmica a partir de les dades de facturació de les empreses de distribució de gas natural per tarifes d'accés i per sectors d'activitat econòmica i, en el cas dels principals abonats (acollits a les tarifes d'accés següents; grup 1 sencer, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.2bis, 2.3bis, 3.5 i els peatges de distribució i transport interrompibles), de llurs dades individualitzades.

Univers objecte d'estudi: Empreses de distribució de gas natural amb activitat a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 2

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Organisme informador: Departament d'Empresa i Coneixement