Saltar al contingut principal

Codi: 027/2012

Finalitat del fitxer: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de pressupostos familiars d'àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre la despesa en consum de les famílies.

Univers objecte d'estudi: Llars i persones de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 2.000

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Economia i Societat