Fitxer: Egatur

Codi: 035/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer la despesa i altres variables dels viatges a Catalunya dels visitants no residents a l'estat espanyol, investigant diferents aspectes qualitatius dels viatges fets i projectats.

Univers objecte d'estudi: Visitants estrangers

Nombre de registres o unitats del fitxer: 73.676

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Organisme informador: Departament d'Empresa i Coneixement