Fitxer: Enquesta de seguretat pública de Catalunya

Codi: 040/2012

Finalitat del fitxer: Mesura de les experiències de victimització i les percepcions sobre la seguretat de la ciutadania a Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Població de Catalunya de 16 anys i més

Nombre de registres o unitats del fitxer: 14.552

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta telefònica

Organisme informador: Departament d'Interior

Sou aquí: