Fitxer: Enquesta d'efectius ramaders

Codi: 041/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer el nombre d'efectius ramaders de les espècies ovina, porcina i caprina.

Univers objecte d'estudi: Explotacions ramaderes de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1.330

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Organisme informador: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació