Saltar al contingut principal

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ofereix informació relativa als noms dels nadons nascuts a Catalunya. Aquesta informació és semblant a la que proporcionen altres instituts d'estadística d'Europa, entre els quals es poden destacar l'Institut d'Estadística de Noruega i l'Institut d'Estadística de Bèlgica, així com l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En aquesta base de dades es pot consultar la freqüència dels diferents noms dels nens i nenes. Aquesta consulta es pot fer segons l'ordenació de freqüències dels noms més habituals. També es pot fer una consulta específica de qualsevol nom i conèixer-ne el nivell de freqüència entre tota la població. Aquesta informació es pot obtenir per al conjunt de Catalunya, per províncies, per àmbits del Pla territorial i per comarques, així com per sexe i any de naixement.

Cal fer esment que la font utilitzada per elaborar la base de dades dels noms dels nadons conté els noms en lletres majúscules sense accentuació. Això fa que en alguns casos no hagi estat possible destriar entre un nom en català o en castellà, ja que l'accent és l'únic element que permet fer-ne la separació.

Aquesta incidència es pot veure, per exemple, en el rànquing de noms de nenes. Així, el registre de Maria inclou també el de María, mentre que el nom Anna es diferencia d'Ana.