Saltar al contingut principal

Noms de la població

Noms de la població. 2020 Catalunya
Rànquing
Pos. ascendent Sexe Nom freqüència
00001 H ANTONIO 93.904 12,20
00002 D MARIA/MARÍA 93.373 12,14
00003 H JOSÉ 89.863 11,68
00004 D MONTSERRAT 78.402 10,19
00005 H JORDI 72.756 9,46
00006 D MARÍA DEL CARMEN 71.084 9,24
00007 H FRANCISCO 70.630 9,18
00008 H DAVID 68.920 8,96
00009 H MANUEL 66.528 8,65
00010 H JUAN 62.465 8,12
00011 H MARC 54.701 7,11
00012 D MARTA 53.217 6,92
00013 D CARMEN 52.950 6,88
00014 D NÚRIA/NURIA 50.101 6,51
00015 D LAURA 48.744 6,34
00016 H DANIEL 48.512 6,31
00017 H CARLOS 43.843 5,70
00018 D CRISTINA 42.812 5,56
00019 D JOSEFA 42.744 5,56
00020 H JOAN 42.411 5,51
00021 D MARIA TERESA/MARÍA TERESA 41.255 5,36
00022 D ISABEL 39.912 5,19
00023 H JOSEP 38.504 5,00
00024 H JAVIER 37.877 4,92
00025 D ANA MARIA/ANA MARÍA 36.272 4,71
Font: Idescat, a partir del Registre de Població de Catalunya.
Nota: ‰ calculat sobre el total de la població a la dècada seleccionada.
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de la dècada de naixement

Dècada de naixement

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència
Sexe

Selecció de país de nacionalitat

País de nacionalitat
Sexe