Saltar al contingut principal

Mitjà principal de difusió: fullet

Programa anual d'actuació estadística: 2012

Mitjà principal de difusió: fullet

Nombre d'actuacions: 2 de 309

Cost directe estimat aproximat: 8.000 €