Saltar al contingut principal

Organisme: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2012

Organisme: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)

Nombre d'actuacions: 1 de 309

Cost directe estimat aproximat: < 6.000 €