Saltar al contingut principal

Organisme: Agència Catalana de Protecció de Dades

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2012

Organisme: Agència Catalana de Protecció de Dades

Nombre d'actuacions: 1 de 309

Cost directe estimat aproximat: 65.000 €