Saltar al contingut principal

CENS DE CATALANS RESIDENTS A L'ESTRANGER

Codi: 01 05 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació de l'arxiu inicial del Padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE) amb la darrera inscripció padronal en un municipi de Catalunya i segons les característiques de lloc de residència, sexe, edat i lloc de naixement. Presentació de tota la informació en base de dades per tal de facilitar la comparació conceptual i territorial.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estructura de la població

Nom: CENS DE CATALANS RESIDENTS A L'ESTRANGER

Finalitat: Obtenció del nombre i les característiques bàsiques dels catalans residents a l'estranger.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe, edat, lloc de naixement i país de residència

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012

Cost directe estimat: 8.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/010501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Tabulacions del nombre i les característiques demogràfiques bàsiques dels catalans residents a l'estranger. Aquestes característiques són: darrer municipi d'inscripció a Catalunya, país de residència, sexe, edat i lloc de naixement.

Referència temporal de les dades: 2012 (1 de gener)

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i municipis

Resultats publicats:

Cens de catalans residents a l'estranger (Internet)

Observacions:

La informació disponible és el resultat de l'explotació de l'arxiu INE del Padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE) amb la darrera inscripció padronal a qualsevol municipi de Catalunya. La creació d'aquest fitxer el regula la Llei 4/1996 de 10 de gener, de bases de règim local.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2012