Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'INCIDÈNCIA DEL CÀNCER A LA REGIÓ SANITÀRIA GIRONA

Codi: 09 09 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recollida sistemàtica i continuada de la informació sobre els casos de càncer a la província de Girona. Anàlisi de la incidència, supervivència (observada i relativa) i prevalença del càncer segons el sexe, edat i localització tumoral (CIE10).

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DEL CÀNCER

Finalitat: Recollida sistemàtica i continuada de la informació sobre els casos de càncer a Catalunya i anàlisi de la incidència, la supervivència i la prevalença del càncer a Catalunya.

Organismes responsables: Institut Català d'Oncologia

Organismes col·laboradors: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA), Departament de Salut

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: establiment, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: data d'incidència, tipus, histologia i estadiatge de la neoplàsia maligna, sexe,edat, municipi de residència.

Organismes difusors: Institut Català d'Oncologia

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012

Cost directe estimat: 180.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/090902

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Incidència i supervivència de càncer segons el gènere, edat i tipus tumoral a la Regió Sanitària Girona, realitzat per la Unitat d'Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona.

Referència temporal: 2009

Resultats publicats:

Unitat d'Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona (Internet)

Observacions:

Durant el mes de maig del 2013 es publicaran resultats sintètics de l'any 2009. Mentrestant, els resultats pendents de publicació es poden sol·licitar per correu electrònic a l'adreça: rcgirona@icogirona.scs.es

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.