Saltar al contingut principal

PROMOCIÓ DE LA PRODUCCIÓ I L'ANÀLISI ESTADÍSTICA

Codi: 28 02 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Participació en les activitats de les instàncies promocionals sobre la producció o l'anàlisi d'informació estadística, així com l'organització conjunta del Concurs Student d'Estadística aplicada, el Planter de Sondeigs i Experiments, i la celebració anual del Dia de l'Estadística a Catalunya. L'actuació també inclou la participació de l'Idescat a "Índice. Revista de Estadística y Sociedad" editada per l'INE, amb la col·laboració d'alguns instituts d'estadística autonòmics, així com l'edició de monografies divulgatives sobre fonts estadístiques sota el format de "Dossiers Idescat".

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Comunicació, promoció i divulgació de l'estadística

Nom: ACTIVITATS INSTITUCIONALS DE SUPORT A L'ESTADÍSTICA

Finalitat: Facilitar tant la comunicació i l'intercanvi d'experiències com l'avenç en els procediments estadístics.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, centres de recerca, universitats catalanes, organismes especialitzats

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: altres organismes, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 15.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/280201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Durant l'any 2012 s'han publicat quatre números de la revista "Índice. Revista de Estadística y Sociedad" (INE-UAM), amb la participació editorial de l'Institut d'Estadística de Catalunya i d'altres organismes en l'àmbit estadístic. D'altra banda, en el decurs de l'any 2012, l'Idescat ha donat suport al Servei d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona en l'organització del XII Dia de l'Estadística 2012 i en l'organització del X Concurs Student d'Estadística Aplicada destinat als estudiants universitaris del curs acadèmic 2011-2012. També ha donat suport al 3r concurs Planter de Sondeigs i Experiments, organitzat per la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Resultats publicats:

Publicació dels números 2012 de "Índice. Revista de Estadística y Sociedad" en pdf

Índice. Revista de Estadística y Sociedad. Núm 50

Índice. Revista de Estadística y Sociedad. Núm 51

Índice. Revista de Estadística y Sociedad. Núm 52

Índice. Revista de Estadística y Sociedad. Núm 53

Memòria de l'Institut d'Estadística de Catalunya 2012 (Internet)

Observacions:

El conjunt de les accions promocionals 2012 es pot consultar a:

http://www.idescat.cat/formacio/?dt=2012&x=13&y=10

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.