Subàmbit 03 08: Turisme

Programa anual d'actuació estadística: 2017

Subàmbit: 03 08. Turisme

Nombre d'actuacions: 11

Cost directe estimat: 221.200 €

Sou aquí: