Saltar al contingut principal

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Programa anual d'actuació estadística: 2018

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Nombre d'actuacions: 46

Cost directe estimat: 4.123.082 €