Estadística de naixements

Codi: 01 04 01PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 04. Naixements i defuncions

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 50.100 €

Ressenya: Creació de l'arxiu estadístic de parts a partir de la informació inclosa en les butlletes estadístiques que els ciutadans emplenen arran de la declaració d'aquest fet davant del Registre Civil. Explotació de l'arxiu estadístic de parts, amb l'obtenció de les corresponents tabulacions estadístiques de naixements segons les variables de classificació demogràfiques d'interès, com ara el sexe, l'edat i la nacionalitat. L'explotació de la informació sobre els noms que inclou la butlleta de part permet l'obtenció de l'onomàstica sobre els noms dels nadons.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, lloc de residència, estat civil, situació de convivència, nacionalitat, professió i nivell d'instrucció dels progenitors, pes del nadó i maturitat, multiplicitat i normalitat del part

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembredel 2018 (dades provisionals), gener del 2019 (dades definitives)

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/010401

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

L'Estadística de naixements ofereix informació dels naixements, els parts i les morts fetals tardanes de les persones residents a Catalunya segons les característiques demogràfiques i socials.

Aquesta estadística té una desagregació territorial per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents (incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes).

L'Idescat elabora aquesta operació estadística, amb la col·laboració de l'INE, a partir de les butlletes de part del Registre Civil.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Resultats publicats:

Estadística de naixements

Indicadors anuals: naixements i defuncions

Indicadors demogràfics i de territori: fecunditat

Indicadors de la Unió europea: naixements i defuncions

Naixements i defuncions. Anuari estadístic de Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: