Índex de vendes en grans superfícies

Codi: 02 03 05PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 03. Conjuntura econòmica

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 24.500 €

Ressenya: Obtenir un indicador mensual de l'evolució del volum de vendes en els establiments comercials al detall definits com a grans superfícies no especialitzades (2500 m2 mínim de la superfície de vendes) que operen a Catalunya.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: empreses comercials

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta per correu electrònic

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: índex de vendes, alimentació i no alimentació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (mesos de novembre del 2016 fins a octubre del 2017)

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/020305

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Indicador mensual de l'evolució del volum de vendes en els establiments comercials al detall no especialitzats amb una superfície de venda igual o superior a 2.500 metres quadrats. Es proporcionen els índexs generals per als sectors de l'alimentació i la resta de productes, a preus corrents i a preus constants, per a Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2016-2017 (mesos de novembre del 2016 fins a octubre del 2017)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: