Índex de vendes en grans superfícies

Codi: 02 03 05PAAE: 2018Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 03. Conjuntura econòmica

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 24.500 €

Ressenya: Obtenir un indicador mensual de l'evolució del volum de vendes en els establiments comercials al detall definits com a grans superfícies no especialitzades (2500 m2 mínim de la superfície de vendes) que operen a Catalunya.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: empreses comercials

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta per correu electrònic

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: índex de vendes, alimentació i no alimentació, a preus corrents i constants

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2017-2018 (mesos de novembre del 2017 fins a octubre del 2018)

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2018

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2018/020305

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2018

Sou aquí: