Índex de preus industrials

Codi: 02 04 01PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 04. Preus

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 8.200 €

Ressenya: Calcular un índex de preus industrials (IPRI) de Catalunya per branques d'activitat, per destinació econòmica dels béns i per seccions i divisions, per tal de reflectir l'evolució conjuntural dels preus de la indústria catalana.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: dades agregades

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: preus industrials per branques d'activitat, per destinació econòmica dels béns i per seccions i divisions

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (mesos de desembre del 2016 fins a novembre del 2017)

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/020401

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

L'índex de preus industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. La informació es desagrega per grans sectors industrials i per seccions i divisions de la CCAE-2009. L'indicador es difon tant en el valor de l'índex com en les variacions respecte al mes anterior, al mateix mes de l'any anterior i la variació des d'inici d'any.

Referència temporal de les dades: 2016-2017 (mesos de desembre del 2016 fins a novembre del 2017)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Índex de preus industrials (IPRI)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: