Saltar al contingut principal

Estadística sobre innovació a les empreses

Codi: 02 07 02PAAE: 2018Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 07. R+D+I

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, Departament d'Empresa i Coneixement

Cost directe estimat: 11.500 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'innovació a les empreses d'àmbit estatal, amb l'objectiu d'obtenir informació directa sobre el procés d'innovació a les empreses, tant tecnològica com no tecnològica, elaborant diferents indicadors.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: empreses amb 10 ocupats o més

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre d'empreses innovadores segons si fan innovació de producte, de procés i de producte i procés, objectius d'innovació, intensitat d'innovació, despeses en innovació segons activitat innovadora, empreses amb innovacions no tecnològiques segons tipus d'innovació i objectius

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2018

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2018/020702

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2018