Estadística de la despesa dels visitants estrangers

Codi: 03 08 06PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 08. Turisme

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'enquesta d'àmbit estatal, per tal de conèixer la despesa dels visitants no residents a l'Estat espanyol, en què s'investiguen diferents aspectes qualitatius dels viatges duts a terme.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: visitants estrangers

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: despesa turística realitzada a Catalunya pels visitants no residents a l'Estat espanyol, segons país de residència, mitjà de transport, motius de la visita, allotjament, forma d'organitzar el viatge i tipus de despesa

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (mesos de desembre del 2016 fins a novembre del 2017)

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/030806

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: