Estadística d'afiliats i afiliacions a la Seguretat Social

Codi: 04 01 03PAAE: 2018Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut Social de la Marina

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Explotació trimestral específica dels fitxers d'afiliats i afiliacions en tots els règims de la Seguretat Social, segons el municipi de residència padronal de l'afiliat.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, afiliats i afiliacions per règims de cotització, sector d'activitat, tipus de relació laboral, municipi de residència padronal, així com les principals variables sociodemogràfiques

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies, municipis, municipis de 50.000 habitants i més, Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: 2017-2018 (desembre del 2017 i març, juny i setembre del 2018)

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2018

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2018/040103

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2018

Sou aquí: