Sistema d'indicadors lingüístics

Codi: 04 05 03PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 05. Llengua

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 2.000 €

Ressenya: Manteniment i actualització del Sistema d'indicadors lingüístics (SIL) que permeti fer un seguiment dels coneixements i usos lingüístics a diferents empreses i institucions catalanes en diversos àmbits a partir de les dades provinents d'estadístiques oficials i d'altres estudis.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, variables sociolingüístiques sobre coneixement, ús i consums lingüístics

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/040503

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Manteniment i actualització del sistema d'indicadors lingüístics (SIL) que permeti fer un seguiment dels coneixements i usos lingüístics a Catalunya en diversos àmbits a partir de les dades provinents d'estadístiques oficials i d'altres estudis. Variables investigades: sexe, edat, i variables sociolingüístiques sobre coneixement, ús i consums lingüístics.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Sistema d'Indicadors Lingüístics

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: