Estadística de justícia juvenil

Codi: 04 10 07PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 10. Justícia i seguretat

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació del nombre de persones ateses al llarg de l'any a Catalunya mitjançant els programes d'aplicació de la Llei orgànica 5/2000, de responsabilitat penal dels menors.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, nombre de persones ateses segons nacionalitat, classe d'ordres i mesures

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/041007

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Recull de les variables de la població tractada des dels serveis de justícia juvenil segons sexe, edat, nombre de persones ateses segons nacionalitat, classe d'ordres i mesures. Aquesta informació es difon en diferents publicacions del Departament de Justícia, així com en l'apartat de 'Justícia Seguretat' de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística de justícia juvenil

Menors i joves atesos. Justícia juvenil. Anuari estadístic de Catalunya

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadística de justícia juvenil (XLS)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: