Estadística de salut perinatal

Codi: 05 03 09PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: centres maternals de Catalunya de la xarxa sanitària pública i privada

Cost directe estimat: 12.500 €

Ressenya: El registre de nadons es nodreix, des del 1993 a partir de la informació de les butlletes epidemiològiques del programa de detecció precoç neonatal de metabolopaties congènites, que recullen dades de la salut de les dones embarassades i dels nadons. Aquesta informació permet disposar d'uns indicadors de salut perinatal a Catalunya amb una cobertura del 100% dels parts i dels naixements de la xarxa sanitària pública i privada. Des del 2010, hi ha una participació activa a nivell europeu mitjançant la xarxa de salut perinatal europea.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat gestacional i pes del nadó al néixer, que permet calcular la prematuritat i el baix pes, tipus de part (permet analitzar el nivell d'intervenció obstètrica), talla i perímetre cranial del nadó, necessitat d'ingrés a UCI (mare i/o nadó), tipus d'alimentació del nadó, titularitat de l'hospital, hàbit tabàquic de la mare a l'inici i al final de l'embaràs i complicacions de la mare durant l'embaràs

Desagregació territorial dels resultats: regions sanitàries, Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/050309

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

L'actuació estadística recull dades de la salut de les dones embarassades i dels nadons. Aquesta informació permet disposar d'uns indicadors de salut perinatal a Catalunya amb una cobertura del 100% dels parts i dels naixements de la xarxa sanitària pública i privada. Des del 2010, hi ha una participació activa a nivell europeu mitjançant la xarxa de salut perinatal europea.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, regions sanitàries

Resultats publicats:

Vigilància perinatal

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Indicadors de salut perinatal a Catalunya 2016. Informe complet (PDF)

Indicadors de salut perinatal a Catalunya 2016. Informe executiu (PDF)

Observacions:

La informació disponible no publicada es pot sol·licitar a la Sub-direcció General de Promoció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: