Estadística de la natalitat a la ciutat de Barcelona

Codi: 05 03 20PAAE: 2017Tipus: nova

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 38.100 €

Ressenya: L'Agència de Salut Pública de Barcelona elabora les estadístiques de natalitat a partir de la selecció i codificació de variables expressades en la butlleta estadística de part. Aquestes dades són informatitzades, validades i tractades estadísticament, per tal de possibilitar l'anàlisi de la natalitat, la fecunditat i la planificació de l'embaràs.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, país d'origen de la mare

Desagregació territorial dels resultats: districtes, municipi de Barcelona

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/050320

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Tabulació estadística de les dades de natalitat a partir de la selecció i codificació de variables expressades en la butlleta estadística de part. Aquestes dades són informatitzades, validades i tractades estadísticament, per tal de possibilitar l'anàlisi de la natalitat, la fecunditat i la planificació de l'embaràs.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial de les dades publicades: barris, districtes, municipi de Barcelona

Resultats publicats:

Salut reproductiva a la ciutat de Barcelona. 2017 (PDF)

La salut a Barcelona 2016

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Salut reproductiva a la ciutat de Barcelona. 2017 (PDF)

La salut a Barcelona 2016 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: