Nomenclatures territorials i administratives

Codi: 07 00 01PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 07. Metodologia i normalització

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Cost directe estimat: 30.000 €

Ressenya: Renovació contínua del sistema de codis de les entitats territorials locals i dels respectius ens de gestió que s'oficialitzen als efectes estadístics a Catalunya, a partir de l'assignació dels codis del sector públic local de Catalunya per part del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, els codis de les unitats territorials sectorials de Catalunya, els codis d'altres divisions territorials administratives de Catalunya, els codis territorials estadístics inframunicipals, i els codis d'unitats territorials estadístiques d'altres àmbits territorials (internacional, comunitari i estatal). L'actuació inclou l'actualització dels topònims catalans, la gestió i el tractament de la informació de base per a la referenciació geogràfica de la informació estadística, els treballs de normalització dels viaris de Catalunya i la revisió de la base de codis territorials.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació: —

Variables principals: —

Desagregació territorial dels resultats: —

Període de referència: —

Periodicitat: —

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/070001

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: