Saltar al contingut principal

Ampliació de resultats de la població estrangera

El Cens de població i habitatges ofereix informació relativa a la població estrangera resident a Catalunya segons la seva nacionalitat. La sèrie disponible de resultats ampliats s'inicia l'any 2021 i s'actualitza anualment.

El Cens de població té periodicitat anual a partir de l'any 2021 i s'elabora mitjançant la combinació de registres administratius, dels quals el Padró d'habitants és el principal. En l'elaboració del Cens de població s'apliquen tractaments i procediments estadístics inclosos contrastos amb altres fonts, que permeten oferir un recompte estadístic més acurat de la població i de les seves característiques que el Padró d'habitants. A partir del 2021, el Cens de població es considera la font de referència estadística per a la població estrangera.

En el cas dels municipis de 45.000 habitants o més, també es mostren resultats per districtes.

Per al període 2000–2022, el Padró municipal d'habitants també ofereix dades de població estrangera. Els anys 2021 i 2022, tant el Padró municipal d'habitants com el Cens de població ofereixen dades de població estrangera, però a partir del 2021 el Cens de població es considera la font de referència estadística per a la població estrangera.