Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2015 Ripoll Origen geogràfic: Àfrica
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del continent al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Marroc, el 372 273 645 97,58 0,30
Algèria .. .. 6 0,91 0,07
Resta de països 7 3 10 1,51 :
Total continent 383 278 661 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic