Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2015 Ripoll Origen geogràfic: Carib
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
República Dominicana 8 9 17 80,95 0,09
Resta de països 1 3 4 19,05 :
Total subcontinent 9 12 21 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic