Corredors d'assegurances. Primes mitjançades. Per rams M

Corredors d'assegurances. 2011-2015 Primes mitjançades. Per rams d'assegurança
2011 2012 2013 2014 2015
Unitats: Milers d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.
Rams vida 125.644,3 96.728,3 139.210,0 123.915,9 103.855,8
Rams no vida 626.407,4 598.247,6 586.810,1 572.238,0 585.822,0
Accidents 20.446,1 19.126,2 18.248,4 16.870,9 19.809,8
Malaltia 11.888,0 8.743,2 15.068,6 8.258,8 7.812,8
Assistència sanitària 55.868,7 59.347,3 56.352,0 69.237,9 74.432,6
Dependència 249,0 12,3 78,2 23,4 425,0
Vehicles 251.704,3 233.440,5 222.180,1 210.393,3 208.319,0
Transports 13.667,2 12.658,4 13.612,3 11.830,6 17.045,0
Incendis i elements naturals 2.033,5 980,6 17.787,7 14.509,6 13.489,2
Assegurances agràries combinades 8.778,4 9.583,9 8.700,6 8.001,7 7.034,1
Robatori o altres 18.720,8 12.722,3 863,1 626,4 609,3
Avaria de maquinària 1.782,9 1.919,3 1.374,9 1.094,7 1.279,1
Responsabilitat civil en general: riscs nuclears 84,2 320,9 284,6 113,1 95,5
Responsabilitat civil en general: altres riscs 55.070,4 52.108,5 47.399,0 47.526,5 47.751,4
Crèdit 7.059,2 7.915,0 10.396,5 15.591,4 14.221,7
Caució 976,9 933,0 929,6 872,6 1.554,7
Pèrdues diverses 656,9 2.395,3 667,4 567,2 564,7
Defensa jurídica 6.858,0 6.792,6 6.369,1 4.249,2 4.012,2
Assistència 3.605,5 3.359,6 3.205,3 3.951,3 4.494,9
Decessos 3.256,9 3.487,5 3.851,2 1.976,0 2.525,3
Multirisc llar 55.363,9 55.579,6 57.147,5 55.939,6 56.700,7
Multirisc comunitats 32.082,3 32.558,2 33.555,3 33.272,9 34.246,6
Multirisc comerços 21.951,9 21.033,9 20.596,4 20.389,2 20.219,0
Multirisc industrials 47.471,0 40.226,2 41.441,3 38.618,1 39.731,2
Altres multiriscs 6.831,5 13.003,3 6.700,9 8.323,5 9.448,2
Total 752.051,7 694.975,8 726.020,2 696.153,9 689.677,8
Agents d'assegurances vinculats. 2011-2015 Primes mitjançades. Per rams d'assegurança
2011 2012 2013 2014 2015
Unitats: Milers d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.
Rams vida 9.989,5 11.434,9 13.863,6 16.397,0 15.388,4
Rams no vida 34.670,4 38.894,0 43.800,5 42.875,2 47.477,9
Accidents 1.602,3 1.059,5 1.098,1 1.128,5 1.066,9
Malaltia 694,2 769,7 906,2 949,8 1.003,3
Assistència sanitària 3.576,6 4.131,3 7.035,5 6.699,1 7.547,1
Dependència 0,0 16,5 16,5 14,3 303,1
Vehicles 15.432,3 17.176,8 17.287,0 17.107,0 19.571,2
Transports 422,2 339,8 346,5 428,0 535,4
Incendis i elements naturals 4,3 6,4 16,8 8,9 9,1
Assegurances agràries combinades 304,2 234,2 219,4 176,6 206,2
Robatori o altres 7,5 17,4 90,8 19,7 93,3
Avaria de maquinària 70,0 127,8 57,8 36,7 61,1
Responsabilitat civil en general: riscs nuclears 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0
Responsabilitat civil en general: altres riscs 2.094,0 2.313,3 2.809,8 2.142,5 2.154,6
Crèdit 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7
Caució 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Pèrdues diverses 39,0 52,8 105,3 58,2 58,8
Defensa jurídica 397,6 441,5 420,1 364,6 363,6
Assistència 65,7 68,5 41,3 60,6 80,3
Decessos 62,7 175,4 202,0 247,3 332,2
Multirisc llar 3.640,8 4.657,0 5.109,5 5.345,8 5.516,4
Multirisc comunitats 2.234,3 2.782,0 3.022,4 3.194,8 3.541,6
Multirisc comerços 1.414,9 1.585,8 1.730,0 1.894,5 1.901,7
Multirisc industrials 1.670,4 2.166,7 2.696,7 2.662,5 2.772,5
Altres multiriscs 937,3 771,7 580,5 335,8 359,0
Total 44.659,9 50.329,0 57.664,1 59.272,1 62.866,4

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/1001

Sou aquí: