Corredors d'assegurances. Primes mitjançades. Per rams M

Corredors d'assegurances. 2012-2016 Primes mitjançades. Per rams d'assegurança
2012 2013 2014 2015 2016
Unitats: Milers d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.
Rams vida 96.728,28 139.210,04 123.915,88 103.855,76 177.840,64
Rams no vida 598.247,57 586.810,15 572.238,04 585.822,00 607.976,43
Accidents 19.126,23 18.248,36 16.870,93 19.809,82 21.083,94
Malaltia 8.743,24 15.068,63 8.258,84 7.812,77 7.904,35
Assistència sanitària 59.347,25 56.352,02 69.237,87 74.432,62 82.059,21
Dependència 12,33 78,20 23,45 425,04 33,00
Vehicles 233.440,45 222.180,11 210.393,34 208.319,02 217.384,20
Transports 12.658,39 13.612,26 11.830,57 17.045,04 12.735,17
Incendis i elements naturals 980,61 17.787,70 14.509,64 13.489,16 15.793,63
Assegurances agràries combinades 9.583,87 8.700,58 8.001,67 7.034,07 9.087,01
Robatori o altres 12.722,26 863,10 626,42 609,27 602,43
Avaria de maquinària 1.919,27 1.374,88 1.094,69 1.279,12 916,84
Responsabilitat civil en general: riscs nuclears 320,89 284,57 113,07 95,49 38,52
Responsabilitat civil en general: altres riscs 52.108,51 47.399,03 47.526,51 47.751,42 51.512,96
Crèdit 7.914,97 10.396,53 15.591,43 14.221,67 14.133,48
Caució 932,98 929,65 872,57 1.554,70 746,61
Pèrdues diverses 2.395,30 667,42 567,18 564,67 481,82
Defensa jurídica 6.792,60 6.369,13 4.249,24 4.012,18 4.372,40
Assistència 3.359,58 3.205,33 3.951,31 4.494,94 5.300,42
Decessos 3.487,52 3.851,22 1.976,01 2.525,35 2.384,92
Multirisc llar 55.579,64 57.147,51 55.939,65 56.700,73 57.795,31
Multirisc comunitats 32.558,25 33.555,34 33.272,89 34.246,56 34.150,61
Multirisc comerços 21.033,89 20.596,41 20.389,18 20.218,95 19.867,72
Multirisc industrials 40.226,20 41.441,27 38.618,11 39.731,20 40.711,23
Altres multiriscs 13.003,33 6.700,91 8.323,47 9.448,20 8.880,65
Total 694.975,85 726.020,18 696.153,92 689.677,76 785.817,07
Agents d'assegurances vinculats. 2012-2016 Primes mitjançades. Per rams d'assegurança
2012 2013 2014 2015 2016
Unitats: Milers d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.
Rams vida 11.434,94 13.863,57 16.396,97 15.388,43 15.396,93
Rams no vida 38.894,01 43.800,54 42.875,16 47.477,95 50.941,07
Accidents 1.059,51 1.098,13 1.128,47 1.066,85 1.048,41
Malaltia 769,74 906,24 949,78 1.003,26 1.069,46
Assistència sanitària 4.131,28 7.035,54 6.699,10 7.547,15 7.923,25
Dependència 16,53 16,53 14,26 303,14 215,88
Vehicles 17.176,81 17.287,04 17.106,97 19.571,19 22.287,74
Transports 339,77 346,52 427,96 535,40 814,88
Incendis i elements naturals 6,43 16,77 8,95 9,08 20,53
Assegurances agràries combinades 234,22 219,40 176,55 206,18 180,80
Robatori o altres 17,39 90,76 19,71 93,32 61,48
Avaria de maquinària 127,76 57,80 36,73 61,15 59,77
Responsabilitat civil en general: riscs nuclears 0,00 8,08 0,00 0,00 0,00
Responsabilitat civil en general: altres riscs 2.313,28 2.809,82 2.142,51 2.154,62 1.725,43
Crèdit 0,00 0,00 0,07 0,66 4,68
Caució 0,07 0,07 0,00 0,00 0,80
Pèrdues diverses 52,78 105,29 58,18 58,81 71,53
Defensa jurídica 441,48 420,12 364,62 363,57 501,58
Assistència 68,47 41,31 60,56 80,30 196,08
Decessos 175,39 201,98 247,32 332,18 264,35
Multirisc llar 4.656,96 5.109,54 5.345,82 5.516,35 5.612,50
Multirisc comunitats 2.781,95 3.022,44 3.194,81 3.541,56 3.814,25
Multirisc comerços 1.585,77 1.730,04 1.894,50 1.901,67 1.892,67
Multirisc industrials 2.166,69 2.696,67 2.662,51 2.772,45 2.708,46
Altres multiriscs 771,74 580,47 335,79 359,05 466,54
Total 50.328,95 57.664,11 59.272,13 62.866,37 66.338,00

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/1001

Sou aquí: