Estacions depuradores d'aigües residuals. Rendiments globals M

Estacions depuradores d'aigües residuals. 2012-2016 Rendiments globals
2012 2013 2014 2015 2016
Font: Agència Catalana de l'Aigua.
(1) Hi ha sistemes que no s'han analitzat perquè han entrat a finals d'any, o perquè no ha estat possible agafar mostra per tractar-se d'instal·lacions tipus fosa sèptica o infiltració, o be, perquè són plantes amb un funcionament estacional.
Nota: Només s'hi inclouen les depuradores públiques.
Depuradores en servei 439 455 489 495 510
Depuradores analitzades (1) 411 430 475 474 493
Cabal tractat (1.000 m3/dia) 1.771,6 1.788,2 1.723,5 1.704,0 1.713,0
Cabal tractat hm3/any 648,4 652,7 629,1 622,0 626,9
Rendiment mitjà d'eliminació (%)
matèria en suspensió 93,0 93,0 94,0 94,7 94,0
demanda bioquímica d'oxigen 96,0 94,0 95,1 95,4 96,0
demanda química d'oxigen 92,0 91,0 92,7 93,4 94,0

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/235

Sou aquí: