Residus industrials. Per tipus M

Residus industrials. 2015 Per tipus.
Especials No especials Total
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
Nota: Classificats per tipologia de residu del Catàleg Europeu de Residus.
Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals 76 18.177 18.253
Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments 139 759.403 759.542
Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró 1.350 119.821 121.171
Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil 874 42.831 43.705
Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó 57 311 368
Processos químics inorgànics 11.832 60.567 72.399
Processos químics orgànics 201.229 102.185 303.414
Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió 13.492 23.645 37.137
Indústria fotogràfica 1.224 39 1.263
Processos tèrmics 41.273 469.022 510.295
Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres materials; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria 25.696 14.282 39.978
Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics 7.758 322.106 329.864
Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles) 15.193 0 15.193
Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics 5.022 0 5.022
Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció 31.960 71.330 103.290
Residus no especificats 24.177 43.612 67.789
Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades) 3.213 195.827 199.040
Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant) 20.711 879 21.590
Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà 3.667 602.170 605.837
Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva 2.112 855.610 857.722
Total 411.055 3.701.817 4.112.872

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/240