Saltar al contingut principal

Indicadors de natalitat

Indicadors de natalitat. 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019 (p)
Nascuts vius 70.450 68.974 66.803 63.566 60.958
Per 1.000 habitants 9,47 9,23 8,88 8,38 7,94
Per 1.000 dones de 15-49 anys 40,96 40,21 38,92 36,88 35,01
Nens per 100 nenes 107 106 107 105 105
Nascuts vius per ordre de naixement 70.450 68.974 66.803 63.566 ..
Primer fill 36.480 35.078 33.700 31.689 ..
Segon fill 25.997 25.449 24.515 23.247 ..
Tercer fill 6.008 6.251 6.364 6.229 ..
Quart fill 1.346 1.504 1.574 1.658 ..
Cinquè fill i següents 619 692 650 743 ..
Nascuts vius per ordre de naixement (%) 100 100 100 100 ..
Primer fill 51,8 51 50,4 49,9 ..
Segon fill 36,9 37 36,7 36,6 ..
Tercer fill 8,5 9 9,5 9,8 ..
Quart fill 1,9 2 2,4 2,6 ..
Cinquè fill i següents 0,9 1 1,0 1,2 ..
Nascuts vius per estat civil de la mare 70.450 68.974 66.803 63.566 ..
Mare casada 36.820 35.280 34.008 32.504 ..
% respecte al total de nascuts vius 52,3 51,1 50,9 51,1 ..
Mare no casada 33.630 33.694 32.795 31.062 ..
% respecte al total de nascuts vius 47,7 48,9 49,1 48,9 ..
Nascuts vius segons nacionalitat de la mare 70.450 68.974 66.803 63.566 ..
Mare espanyola 52.521 50.681 48.192 44.750 41.384
% respecte al total de nascuts vius 74,6 73,5 72,1 70,4 67,9
Mare estrangera 17.929 18.293 18.611 18.816 19.574
% respecte al total de nascuts vius 25,4 26,5 27,9 29,6 32,1
Morts fetals tardanes (nascuts morts) 238 253 238 191 195
Per 1.000 naixements 3,37 3,65 3,55 3,00 3,19
Nens per 100 nenes .. .. .. .. ..
Font: Idescat. Estadística de naixements.
(p) Dades provisionals.
Nota: A partir de 2012, a més dels naixements inscrits a Catalunya de mares residents, inclou els naixements de mares residents a Catalunya inscrits en altres comunitats autònomes.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/287