Indicadors de mortalitat M

Indicadors de mortalitat. 2012-2016
2012 2013 2014 2015 2016
Defuncions 62.977 60.807 61.319 64.866 63.289
Per 1.000 habitants 8,40 8,16 8,25 8,72 8,47
Per 1.000 homes 8,58 8,42 8,46 8,83 8,68
Per 1.000 dones 8,23 7,90 8,05 8,62 8,27
Defuncions per sexe i estat civil (1) 62.977 60.807 61.319 64.866 63.289
homes 31.728 30.872 30.866 32.212 31.796
solters 3.635 3.638 3.663 3.907 3.694
casats 19.292 18.672 18.590 18.970 19.037
vidus 7.216 6.902 7.089 7.546 7.194
divorciats i separats 1.585 1.660 1.524 1.789 1.871
no hi consta 0 0 0 0 0
dones 31.249 29.935 30.453 32.654 31.493
solteres 3.295 2.976 3.050 3.290 3.054
casades 7.646 7.406 7.607 7.692 7.323
vídues 19.500 18.660 18.981 20.766 20.031
divorciades i separades 808 893 815 906 1.085
no hi consta 0 0 0 0 0
Esperança de vida en néixer (anys) 82,65 83,19 83,35 83,20 83,63
Esperança de vida a diferents edats
0 anys
homes 79,78 80,25 80,50 80,42 80,83
dones 85,41 86,01 86,07 85,86 86,29
15 anys
homes 65,13 65,56 65,86 65,74 66,13
dones 70,72 71,28 71,36 71,12 71,57
30 anys
homes 50,42 50,84 51,17 51,00 51,39
dones 55,88 56,41 56,51 56,26 56,71
45 anys
homes 35,94 36,34 36,63 36,43 36,84
dones 41,21 41,71 41,84 41,53 42,00
60 anys
homes 22,69 23,07 23,27 23,09 23,42
dones 27,21 27,69 27,79 27,54 27,92
75 anys
homes 11,43 11,83 11,89 11,77 12,04
dones 14,12 14,59 14,63 14,32 14,76
Mortalitat infantil 235 180 196 170 170
Per 1.000 nascuts vius 3,03 2,51 2,74 2,41 2,47
Mortalitat perinatal 400 342 340 315 321
Per 1.000 naixements 5,15 4,76 4,73 4,46 4,64
Mortalitat neonatal 157 128 125 115 110
Per 1.000 nascuts vius 2,03 1,79 1,75 1,63 1,60
Mortalitat postneonatal 78 52 71 55 60
Per 1.000 nascuts vius 1,01 0,73 0,99 0,78 0,87
Mortalitat menors 5 anys 279 227 238 200 208
Per 1.000 nascuts vius 3,60 3,17 3,32 2,84 3,02
Font: Idescat. Estadística de defuncions; Departament de Salut.
(1) A partir de l'any 2009, s'hi inclou la categoria de no hi consta estat civil. Els anys anteriors es distribuïen proporcionalment a les altres categories.
Nota: A partir de 2012, a més de les defuncions inscrites a Catalunya de la població resident, inclou les defuncions de la població resident a Catalunya inscrites en altres comunitats autònomes.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/291