Indicadors de mortalitat M

Indicadors de mortalitat. 2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Font: Idescat. Estadística de defuncions; Departament de Salut.
(1) A partir de l'any 2009, s'hi inclou la categoria de no hi consta estat civil. Els anys anteriors es distribuïen proporcionalment a les altres categories.
Nota: A partir de 2012, a més de les defuncions inscrites a Catalunya de la població resident, inclou les defuncions de la població resident a Catalunya inscrites en altres comunitats autònomes.
Defuncions 59.576 62.977 60.807 61.319 64.866
Per 1.000 habitants 8,01 8,40 8,16 8,25 8,72
Per 1.000 homes 8,27 8,58 8,42 8,46 8,83
Per 1.000 dones 7,76 8,23 7,90 8,05 8,62
Defuncions per sexe i estat civil (1) 59.576 62.977 60.807 61.319 64.866
homes 30.353 31.728 30.872 30.866 32.212
solters 3.237 3.635 3.638 3.663 3.907
casats 17.483 19.292 18.672 18.590 18.970
vidus 5.960 7.216 6.902 7.089 7.546
divorciats i separats 1.361 1.585 1.660 1.524 1.789
no hi consta 2.312 0 0 0 0
dones 29.223 31.249 29.935 30.453 32.654
solteres 2.860 3.295 2.976 3.050 3.290
casades 6.354 7.646 7.406 7.607 7.692
vídues 17.512 19.500 18.660 18.981 20.766
divorciades i separades 670 808 893 815 906
no hi consta 1.827 0 0 0 0
Esperança de vida en néixer (anys) 82,47 82,65 83,19 83,35 83,20
Esperança de vida a diferents edats
0 anys
homes 79,48 79,78 80,25 80,50 80,42
dones 85,36 85,41 86,01 86,07 85,86
15 anys
homes 64,83 65,13 65,56 65,86 65,74
dones 70,68 70,72 71,28 71,36 71,12
30 anys
homes 50,15 50,42 50,84 51,17 51,00
dones 55,84 55,88 56,41 56,51 56,26
45 anys
homes 35,72 35,94 36,34 36,63 36,43
dones 41,19 41,21 41,71 41,84 41,53
60 anys
homes 22,58 22,69 23,07 23,27 23,09
dones 27,21 27,21 27,69 27,79 27,54
75 anys
homes 11,40 11,43 11,83 11,89 11,77
dones 14,13 14,12 14,59 14,63 14,32
Mortalitat infantil 232 235 180 196 170
Per 1.000 nascuts vius 2,87 3,03 2,51 2,74 2,41
Mortalitat perinatal 452 400 342 340 315
Per 1.000 naixements 5,57 5,15 4,76 4,73 4,46
Mortalitat neonatal 157 157 128 125 115
Per 1.000 nascuts vius 1,94 2,03 1,79 1,75 1,63
Mortalitat postneonatal 75 78 52 71 55
Per 1.000 nascuts vius 0,93 1,01 0,73 0,99 0,78
Mortalitat menors 5 anys 294 279 227 238 200
Per 1.000 nascuts vius 3,70 3,60 3,17 3,32 2,84

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/291