Saltar al contingut principal

Indicadors de mortalitat

Indicadors de mortalitat. 2013-2017
2013 2014 2015 2016 2017
Defuncions 60.807 61.319 64.866 63.289 66.165
Per 1.000 habitants 8,16 8,25 8,72 8,47 8,80
Per 1.000 homes 8,42 8,46 8,83 8,68 8,98
Per 1.000 dones 7,90 8,05 8,62 8,27 8,63
Defuncions per sexe i estat civil (1) 60.807 61.319 64.866 63.289 66.165
homes 30.872 30.866 32.212 31.796 33.075
solters 3.638 3.663 3.907 3.694 3.938
casats 18.672 18.590 18.970 19.037 19.471
vidus 6.902 7.089 7.546 7.194 7.504
divorciats i separats 1.660 1.524 1.789 1.871 2.162
no hi consta 0 0 0 0 0
dones 29.935 30.453 32.654 31.493 33.090
solteres 2.976 3.050 3.290 3.054 3.198
casades 7.406 7.607 7.692 7.323 7.438
vídues 18.660 18.981 20.766 20.031 21.300
divorciades i separades 893 815 906 1.085 1.154
no hi consta 0 0 0 0 0
Esperança de vida en néixer (anys) 83,19 83,35 83,20 83,63 83,50
Esperança de vida a diferents edats
0 anys
homes 80,25 80,50 80,42 80,83 80,71
dones 86,01 86,07 85,86 86,29 86,16
15 anys
homes 65,56 65,86 65,74 66,13 66,00
dones 71,28 71,36 71,12 71,57 71,43
30 anys
homes 50,84 51,17 51,00 51,39 51,27
dones 56,41 56,51 56,26 56,71 56,57
45 anys
homes 36,34 36,63 36,43 36,84 36,73
dones 41,71 41,84 41,53 42,00 41,84
60 anys
homes 23,07 23,27 23,09 23,42 23,25
dones 27,69 27,79 27,54 27,92 27,79
75 anys
homes 11,83 11,89 11,77 12,04 11,87
dones 14,59 14,63 14,32 14,76 14,62
Mortalitat infantil 180 196 170 170 162
Per 1.000 nascuts vius 2,51 2,74 2,41 2,47 2,43
Mortalitat perinatal 342 340 315 321 315
Per 1.000 naixements 4,76 4,73 4,46 4,64 4,70
Mortalitat neonatal 128 125 115 110 115
Per 1.000 nascuts vius 1,79 1,75 1,63 1,60 1,72
Mortalitat postneonatal 52 71 55 60 47
Per 1.000 nascuts vius 0,73 0,99 0,78 0,87 0,70
Mortalitat menors 5 anys 227 238 200 208 195
Per 1.000 nascuts vius 3,17 3,32 2,84 3,02 2,92
Font: Idescat. Estadística de defuncions; Departament de Salut.
(1) A partir de l'any 2009, s'hi inclou la categoria de no hi consta estat civil. Els anys anteriors es distribuïen proporcionalment a les altres categories.
Nota: A partir de 2012, a més de les defuncions inscrites a Catalunya de la població resident, inclou les defuncions de la població resident a Catalunya inscrites en altres comunitats autònomes.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/291