Saltar al contingut principal

Xarxa viària. Per tipus de via. Províncies

Xarxa viària. 2016-2020 Per tipus de via. Catalunya
2016 2017 2018 2019 2020
Generalitat 6.007,9 5.961,0 5.984,0 5.986,0 5.975,0
autopistes de peatge (1) 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0
autopistes lliures i autovies (2) 429,4 429,0 429,0 427,0 431,0
carreteres multicarril 98,5 99,0 99,0 101,0 102,0
carreteres de calçada única 5.310,0 5.263,0 5.286,0 5.288,0 5.271,0
Estat 1.799,1 1.797,0 1.787,0 1.782,0 1.782,0
autopistes de peatge 463,6 463,0 463,0 463,0 376,0
autopistes lliures i autovies 393,5 399,0 402,0 405,0 494,0
carreteres multicarril 48,0 32,0 32,0 31,0 31,0
carreteres de calçada única 894,0 903,0 890,0 883,0 881,0
Diputacions 4.267,8 4.257,0 4.260,0 4.260,0 4.208,0
autopistes de peatge 0 0 0 0 0
autopistes lliures i autovies 0 0 0 0 0
carreteres multicarril 8,6 11,0 11,0 11,0 10,0
carreteres de calçada única 4.259,2 4.246,0 4.249,0 4.249,0 4.198,0
Total 12.074,8 12.015,0 12.031,0 12.028,0 11.965,0
autopistes de peatge 633,6 633,0 633,0 633,0 546,0
autopistes lliures i autovies 822,9 828,0 831,0 832,0 925,0
carreteres multicarril 155,1 142,0 142,0 143,0 143,0
carreteres de calçada única 10.463,2 10.412,0 10.425,0 10.420,0 10.350,0
Unitats: Quilòmetres.
Font: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.
(1) S'hi inclouen les autopistes i carreteres de peatge.
(2) S'hi inclouen les autopistes lliures, les autovies i les vies preferents multicarril.
Nota: A partir de l'any 2015 les carreteres de doble calçada passen a denominar-se “carreteres multicarril”.
Xarxa viària. 2016-2020 Per tipus de via. Barcelona
2016 2017 2018 2019 2020
Generalitat 2.080,7 2.046,0 2.065,6 2.060,0 2.053,0
autopistes de peatge (1) 159,4 159,0 159,0 159,0 159,0
autopistes lliures i autovies (2) 287,9 288,0 288,0 286,0 289,0
carreteres multicarril 54,2 54,0 54,0 58,0 58,0
carreteres de calçada única 1.579,2 1.545,0 1.564,6 1.557,0 1.546,0
Estat 309,5 307,0 308,0 311,0 311,0
autopistes de peatge 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0
autopistes lliures i autovies 142,5 143,0 143,0 146,0 146,0
carreteres multicarril 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0
carreteres de calçada única 47,0 44,0 45,0 43,0 43,0
Diputacions 1.575,0 1.570,0 1.570,0 1.570,0 1.573,0
autopistes de peatge 0 0 0 0 0
autopistes lliures i autovies 0 0 0 0 0
carreteres multicarril 0 0 0 0 0
carreteres de calçada única 1.575,0 1.570,0 1.570,0 1.570,0 1.573,0
Total 3.965,2 3.923,0 3.943,6 3.941,0 3.936,0
autopistes de peatge 278,4 278,0 278,0 278,0 278,0
autopistes lliures i autovies 430,4 431,0 431,0 432,0 435,0
carreteres multicarril 55,2 55,0 55,0 61,0 61,0
carreteres de calçada única 3.201,2 3.159,0 3.179,6 3.170,0 3.162,0
Unitats: Quilòmetres.
Font: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.
(1) S'hi inclouen les autopistes i carreteres de peatge.
(2) S'hi inclouen les autopistes lliures, les autovies i les vies preferents multicarril.
Nota: A partir de l'any 2015 les carreteres de doble calçada passen a denominar-se “carreteres multicarril”.
Xarxa viària. 2016-2020 Per tipus de via. Girona
2016 2017 2018 2019 2020
Generalitat 1.239,1 1.239,0 1.240,1 1.238,0 1.232,0
autopistes de peatge (1) 0 0 0 0 0
autopistes lliures i autovies (2) 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
carreteres multicarril 21,8 22,0 22,0 22,0 22,0
carreteres de calçada única 1.127,3 1.127,0 1.128,1 1.126,0 1.120,0
Estat 409,0 409,0 409,0 408,0 408,0
autopistes de peatge 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
autopistes lliures i autovies 33,0 33,0 36,0 36,0 36,0
carreteres multicarril 8,0 8,0 8,0 6,0 6,0
carreteres de calçada única 275,0 275,0 272,0 273,0 273,0
Diputacions 783,2 786,0 788,0 788,0 788,0
autopistes de peatge 0 0 0 0 0
autopistes lliures i autovies 0 0 0 0 0
carreteres multicarril 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0
carreteres de calçada única 780,6 783,0 785,0 785,0 785,0
Total 2.431,3 2.434,0 2.437,1 2.434,0 2.428,0
autopistes de peatge 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
autopistes lliures i autovies 123,0 123,0 126,0 126,0 126,0
carreteres multicarril 32,4 33,0 33,0 31,0 31,0
carreteres de calçada única 2.182,9 2.185,0 2.185,1 2.184,0 2.178,0
Unitats: Quilòmetres.
Font: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.
(1) S'hi inclouen les autopistes i carreteres de peatge.
(2) S'hi inclouen les autopistes lliures, les autovies i les vies preferents multicarril.
Nota: A partir de l'any 2015 les carreteres de doble calçada passen a denominar-se “carreteres multicarril”.
Xarxa viària. 2016-2020 Per tipus de via. Lleida
2016 2017 2018 2019 2020
Generalitat 1.556,7 1.548,0 1.557,3 1.561,0 1.565,0
autopistes de peatge (1) 0 0 0 0 0
autopistes lliures i autovies (2) 28,4 28,0 28,0 28,0 28,0
carreteres multicarril 0 0 0 0 0
carreteres de calçada única 1.528,3 1.520,0 1.529,3 1.533,0 1.537,0
Estat 512,6 518,0 509,0 509,0 506,0
autopistes de peatge 60,6 60,0 60,0 60,0 60,0
autopistes lliures i autovies 128,0 134,0 134,0 135,0 135,0
carreteres multicarril 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0
carreteres de calçada única 313,0 314,0 305,0 304,0 301,0
Diputacions 817,9 813,0 813,0 813,0 805,0
autopistes de peatge 0 0 0 0 0
autopistes lliures i autovies 0 0 0 0 0
carreteres multicarril 0 0 0 0 0
carreteres de calçada única 817,9 813,0 813,0 813,0 805,0
Total 2.887,2 2.879,0 2.879,3 2.883,0 2.876,0
autopistes de peatge 60,6 60,0 60,0 60,0 60,0
autopistes lliures i autovies 156,4 162,0 162,0 163,0 163,0
carreteres multicarril 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0
carreteres de calçada única 2.659,2 2.647,0 2.647,3 2.650,0 2.643,0
Unitats: Quilòmetres.
Font: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.
(1) S'hi inclouen les autopistes i carreteres de peatge.
(2) S'hi inclouen les autopistes lliures, les autovies i les vies preferents multicarril.
Nota: A partir de l'any 2015 les carreteres de doble calçada passen a denominar-se “carreteres multicarril”.
Xarxa viària. 2016-2020 Per tipus de via. Tarragona
2016 2017 2018 2019 2020
Generalitat 1.131,4 1.128,0 1.127,7 1.127,0 1.125,0
autopistes de peatge (1) 10,6 11,0 11,0 11,0 11,0
autopistes lliures i autovies (2) 23,1 23,0 23,0 23,0 23,0
carreteres multicarril 22,5 23,0 23,0 22,0 22,0
carreteres de calçada única 1.075,2 1.071,0 1.070,7 1.071,0 1.069,0
Estat 568,0 563,0 561,0 554,0 557,0
autopistes de peatge 191,0 191,0 191,0 191,0 104,0
autopistes lliures i autovies 90,0 89,0 89,0 89,0 178,0
carreteres multicarril 28,0 13,0 13,0 11,0 11,0
carreteres de calçada única 259,0 270,0 268,0 263,0 264,0
Diputacions 1.091,7 1.088,0 1.089,0 1.089,0 1.042,0
autopistes de peatge 0 0 0 0 0
autopistes lliures i autovies 0 0 0 0 0
carreteres multicarril 6,0 8,0 8,0 8,0 7,0
carreteres de calçada única 1.085,7 1.080,0 1.081,0 1.081,0 1.035,0
Total 2.791,1 2.779,0 2.777,7 2.770,0 2.724,0
autopistes de peatge 201,6 202,0 202,0 202,0 115,0
autopistes lliures i autovies 113,1 112,0 112,0 112,0 201,0
carreteres multicarril 56,5 44,0 44,0 41,0 40,0
carreteres de calçada única 2.419,9 2.421,0 2.419,7 2.415,0 2.368,0
Unitats: Quilòmetres.
Font: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.
(1) S'hi inclouen les autopistes i carreteres de peatge.
(2) S'hi inclouen les autopistes lliures, les autovies i les vies preferents multicarril.
Nota: A partir de l'any 2015 les carreteres de doble calçada passen a denominar-se “carreteres multicarril”.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/584