Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Permís de conduir

Document que autoritza la conducció d'un vehicle. Pot ser dels tipus següents:

 • AM-Autoritza la conducció de ciclomotors de dos o tres rodes i quatricicles lleugers.
 • A1-Autoritza la conducció de motocicletes inferiors a 125 cc.
 • A2-Autoritza la conducció de motocicletes inferiors a 35 kW.
 • A-Autoritza la conducció de motocicletes i tricicles de motor.
 • B-Autoritza la conducció d'automòbils la massa màxima autoritzada dels quals no excedeixi els 3.500 kg i el nombre de seients inclòs el del conductor no ultrapassi els nou. Aquests automòbils podran dur un remolc la massa màxima autoritzada del qual no excedeix 750 kg.
 • BTP-Vàlid només en el territori nacional. Autoritza la conducció de turismes de servei públic, en servei urgent, transport escolar, el pes màxim autoritzat dels quals no excedeixi els 3.500 kg. i el nombre de seients inclòs el del conductor no ultrapassi els nou.
 • C1-Autoritza la conducció de camions i turismes amb pes màxim autoritzat superior a 3.500 kg i inferior a 7.500 kg., i el nombre de seients inclòs el del conductor no ultrapassi els nou.
 • C-Autoritza la conducció d'automòbils distints de la classe D1 o D, la massa màxima autoritzada dels quals excedeix de 3.500 kg i el nombre de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de nou.
 • D-Autoritza la conducció d'automòbils destinats al transport de persones, el nombre de seients dels quals, inclòs el del conductor, sigui superior a nou. Aquests automòbils podran dur un remolc, la massa màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 750 kg.
 • D1-Autoritza la conducció d'automòbils destinats al transport de persones, el nombre de seients dels quals inclòs el del conductor, no excedeixi de disset amb una longitud inferior a nou metres. Aquests automòbils podran dur un remolc, la massa màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 750 kg.
 • E-Autoritza la conducció de vehicles amb remolc no lleuger. El remolc anirà acoblat als vehicles als quals habiliti el permís de la classe corresponent.

Aspectes metodològics

Les dades són provisonals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".