Saltar al contingut principal

Sector públic de la Generalitat. Pressupost consolidat. Despeses. Per capítols

Sector públic de la Generalitat. Pressupost consolidat. 2017 Despeses. Per capítols (1/2)
Generalitat CatSalut i Entitats aut. tratives Entitats aut. comercials i financeres Entitats de dret públic Societats mercantils
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
Despeses (I + II + III) 34.029,71 9.203,79 42,88 7.274,70 1.295,75
1. Remuneracions del personal 5.592,44 135,00 4,47 2.429,19 252,20
2. Despeses corrents de béns i serveis 2.188,94 4.926,63 31,00 2.264,03 534,66
3. Despeses financeres 799,26 0,03 0,01 136,42 38,42
4. Transferències corrents 18.118,36 3.886,68 7,10 358,82 0,00
5. Fons de contingència 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I. Operacions corrents (1 a 5) 27.029,01 8.948,34 42,58 5.188,47 825,27
6. Inversions reals 446,88 119,99 0,27 423,74 320,99
7. Transferències de capital 646,93 51,85 0,00 129,85 0,00
II. Operacions de capital (6 i 7) 1.093,81 171,84 0,27 553,59 320,99
Subtotal operacions no financeres (I + II) 28.122,82 9.120,18 42,86 5.742,06 1.146,26
8. Variació d'actius financers 712,29 83,61 0,03 653,31 19,47
9. Variació de passius financers 5.194,59 0,00 0,00 879,33 130,02
III. Operacions financeres (8 i 9) 5.906,89 83,61 0,03 1.532,64 149,48
Sector públic de la Generalitat. Pressupost consolidat. 2017 Despeses. Per capítols (2/2)
Consorcis Fundacions Total no consolidat Despeses consolidables Total consolidat
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
Despeses (I + II + III) 3.625,5 622,9 56.095,1 18.033,6 38.061,5
1. Remuneracions del personal 1.190,10 325,83 9.929,24 0,00 9.929,24
2. Despeses corrents de béns i serveis 1.476,26 249,30 11.670,83 3.373,19 8.297,63
3. Despeses financeres 14,69 11,43 1.000,26 6,54 993,72
4. Transferències corrents 769,00 12,42 23.152,37 12.924,98 10.227,39
5. Fons de contingència 0,00 0,00 330,00 0,00 330,00
I. Operacions corrents (1 a 5) 3.450,04 598,98 46.082,70 16.304,71 29.777,99
6. Inversions reals 68,52 10,97 1.391,37 333,28 1.058,09
7. Transferències de capital 57,62 0,00 886,25 364,77 521,47
II. Operacions de capital (6 i 7) 126,14 10,97 2.277,62 698,05 1.579,57
Subtotal operacions no financeres (I + II) 3.576,18 609,95 48.360,31 17.002,76 31.357,55
8. Variació d'actius financers 0,03 0,00 1.468,73 972,36 496,38
9. Variació de passius financers 49,26 12,90 6.266,10 58,52 6.207,58
III. Operacions financeres (8 i 9) 49,29 12,90 7.734,83 1.030,88 6.703,96

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/667