Saltar al contingut principal

Generalitat de Catalunya. Recaptació de tributs

Generalitat de Catalunya. 2014-2018 Recaptació de tributs (1)
2014 2015 2016 2017 2018 (p)
Impostos cedits 2.178,57 2.552,82 2.769,45 3.069,46 3.237,35
directes 743,49 915,41 939,46 927,28 988,50
successions i donacions 312,43 458,33 445,63 433,44 463,51
patrimoni (2) 431,05 457,08 493,83 493,84 524,99
indirectes 1.243,46 1.437,90 1.640,73 1.933,43 2.028,40
transmissions patrimonials i operacions societàries 940,91 1.072,03 1.243,88 1.474,24 1.532,77
actes jurídics documentats 302,55 365,88 396,85 459,19 495,63
taxes 191,62 199,50 189,25 208,75 220,44
sobre el joc 191,62 199,50 189,25 208,75 220,44
Impostos propis 97,58 104,55 57,05 84,68 148,33
grans establiments comercials (3) 30,37 21,20 6,97 3,90 10,93
impost sobre els habitatges buits .. .. 11,50 18,42 16,28
impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 2,76 -0,98 -2,60 0,00 0,00
impost estades en establiments turístics 40,57 43,12 47,31 52,45 60,91
impost sobre provisió de continguts .. 7,30 18,43 -27,42 -0,06
impost sobre begudes ensucrades envasades .. .. .. 22,68 41,88
impost sobre producció d'energia elèctrica nuclear .. 30,28 -32,28 0,00 0,00
impost sobre risc mediambiental elements radiotòxics .. .. .. 7,40 9,91
impost sobre l'emissió de gasos a l'atmosfera per la indústria .. 0,11 0,98 0,92 0,40
impost sobre l'emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial .. .. 3,00 2,93 4,52
gravamen protecció civil 23,88 3,51 3,74 3,40 3,55
Total 2.276,15 2.657,37 2.826,49 3.154,14 3.385,69
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General de Tributs i Joc.
(1) Recaptació líquida de l'any, exercici corrent i tancat.
(2) Increment de recaptació del 2012 derivat de l'aprovació del Reial Decret Llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es reestableix l'impost sobre el Patrimoni, amb caràcter temporal.
(3) Increment de recaptació del 2012 derivat de la sentència del TC núm. 122/2012, de 5 de juny.
(p) Dades provisionals.
(..) Dada no procedent.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/671