Generalitat de Catalunya. Recaptació de tributs M

Generalitat de Catalunya. 2013-2017 Recaptació de tributs (1)
2013 2014 2015 2016 2017 (p)
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General de Tributs i Joc.
(1) Recaptació líquida de l'any, exercici corrent i tancat.
(2) Increment de recaptació del 2012 derivat de l'aprovació del Reial Decret Llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es reestableix l'impost sobre el Patrimoni, amb caràcter temporal.
(3) Increment de recaptació del 2012 derivat de la sentència del TC núm. 122/2012, de 5 de juny.
(p) Dades provisionals.
(..) Dada no procedent.
Tributs cedits 2.057,61 2.178,57 2.552,82 2.769,45 3.069,45
directes 856,89 743,49 915,41 939,46 927,28
successions i donacions 298,35 312,43 458,33 445,63 433,44
patrimoni (2) 558,54 431,05 457,08 493,83 493,84
indirectes 1.004,01 1.243,46 1.437,90 1.640,73 1.933,42
transmissions patrimonials 717,04 940,91 1.072,03 1.243,88 1.474,24
actes jurídics documentats 286,97 302,55 365,88 396,85 459,19
taxes 196,72 191,62 199,50 189,25 208,75
sobre el joc 196,72 191,62 199,50 189,25 208,75
Tributs propis 98,92 97,58 104,55 57,05 84,68
grans establiments comercials (3) 57,17 30,37 21,20 6,97 3,90
impost sobre els habitatges buits .. .. .. 11,50 18,42
impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit .. 2,76 -0,98 -2,60 ..
impost estades en establiments turístics 34,54 40,57 43,12 47,31 52,45
impost sobre provisió de continguts .. .. 7,30 18,43 -27,42
impost sobre begudes ensucrades envasades .. .. .. .. 22,68
impost sobre producció d'energia elèctrica nuclear .. .. 30,28 -32,28 ..
impost sobre risc mediambiental elements radiotòxics .. .. .. .. 7,40
impost sobre l'emissió de gasos a l'atmosfera per la indústria .. .. 0,11 0,98 0,92
impost sobre l'emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial .. .. .. 3,00 2,93
gravamen protecció civil 7,21 23,88 3,51 3,74 3,40
Total 2.156,53 2.276,15 2.657,37 2.826,49 3.154,13

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/671

Sou aquí: