Generalitat de Catalunya. Recaptació de tributs M

Generalitat de Catalunya. 2012-2016 Recaptació de tributs (1)
2012 2013 2014 2015 2016 (p)
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General de Tributs i Joc.
(1) Recaptació líquida de l'any, exercici corrent i tancat.
(2) Increment de recaptació del 2012 derivat de l'aprovació del Reial Decret Llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es reestableix l'impost sobre el Patrimoni, amb caràcter temporal.
(3) Increment de recaptació del 2012 derivat de la sentència del TC núm. 122/2012, de 5 de juny.
(p) Dades provisionals.
Tributs cedits 1.880,29 2.057,61 2.178,57 2.552,82 2.766,36
directes 640,81 856,89 743,49 915,41 939,46
successions i donacions 339,14 298,35 312,43 458,33 445,63
patrimoni (2) 301,67 558,54 431,05 457,08 493,83
indirectes 1.031,70 1.004,01 1.243,46 1.437,90 1.637,65
transmissions patrimonials 682,45 717,04 940,91 1.072,03 1.243,85
actes jurídics documentats 349,25 286,97 302,55 365,88 393,80
taxes 207,79 196,72 191,62 199,50 189,25
sobre el joc 207,79 196,72 191,62 199,50 189,25
Tributs propis 10,28 98,92 97,58 104,55 57,05
grans establiments comercials (3) 7,09 57,17 30,37 21,20 6,97
impost sobre els habitatges buits : : : : 11,50
gravamen protecció civil 3,19 7,21 23,88 3,51 3,74
impost estades en establiments turístics : 34,54 40,57 43,12 47,31
impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit : : 2,76 -0,98 -2,60
impost sobre provisió de continguts : : : 7,30 18,43
impost sobre producció d'energia elèctrica nuclear : : : 30,28 -32,28
impost sobre l'emissió de gasos a l'atmosfera per la indústria : : : 0,11 0,98
impost sobre l'emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial : : : : 3,00
Total 1.890,57 2.156,53 2.276,15 2.657,37 2.823,41

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/671

Sou aquí: