Malalties de declaració obligatòria individualitzada. Casos. Per sexe i grups d'edat M

Malalties de declaració obligatòria individualitzada. 2014 Casos. Per sexe i grups d'edat
Grups d'edat
< 5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 i més Total
Font: Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública.
Nota: No s'hi inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe.
(1) Nombre de casos declarats.
Homes 312 195 155 68 185 334 288 228 365 2.130
Amebiasi 4 1 3 1 3 7 6 2 3 30
Botulisme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brucel·losi 0 0 0 1 1 0 1 2 1 6
Carboncle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Còlera 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Febre botonosa 0 2 1 0 0 5 5 6 4 23
Febre tifoide i paratifoide 0 6 0 2 1 3 0 2 0 14
Gastroenteritis per e.coli o157:h7 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
Hepatitis A 13 19 10 1 9 9 6 3 4 74
Hepatitis B 0 0 0 1 7 17 10 13 12 60
Hepatitis C 0 0 0 0 5 15 18 10 3 51
Hidatidosi 0 0 0 0 0 0 2 1 3 6
Legionel·losi 0 0 0 1 1 8 26 47 154 237
Leishmaniosi 1 1 1 0 1 1 4 1 3 13
Lepra 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mal. inv. per h. influenzae B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Malaltia meningocòccica 16 3 0 1 4 0 4 0 2 30
Meningitis tuberculosa 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5
Paludisme 1 4 5 6 11 40 27 14 4 112
Parotiditis 37 41 17 5 13 12 13 6 4 148
Rubèola 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Rubèola congènita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shigel·losi 8 1 2 5 16 22 13 6 2 75
Sífilis congènita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Síndrome hemoliticourèmica 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Tètanus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tètanus neonatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tos ferina 188 102 104 9 7 31 33 12 10 496
Triquinosi 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
Tuberculis pulmonar 25 14 7 21 62 105 86 77 126 523
Altres tuberculosis 2 1 3 5 26 30 23 21 27 138
Xarampió 13 0 2 8 15 26 7 2 0 73
Dones 308 183 164 66 159 245 214 127 210 1.676
Amebiasi 2 0 4 1 5 5 3 1 1 22
Botulisme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brucel·losi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carboncle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Còlera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febre botonosa 2 2 0 0 2 5 6 7 5 29
Febre tifoide i paratifoide 1 0 2 0 0 3 0 0 0 6
Gastroenteritis per e.coli o157:h7 2 0 1 0 1 0 0 0 1 5
Hepatitis A 15 17 7 2 6 4 5 6 6 68
Hepatitis B 0 1 0 1 3 4 13 4 6 32
Hepatitis C 0 0 0 0 0 2 2 2 4 10
Hidatidosi 0 0 0 0 0 0 2 0 3 5
Legionel·losi 0 0 0 1 2 4 6 19 61 93
Leishmaniosi 2 0 0 0 1 3 1 1 4 12
Lepra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Mal. inv. per h. influenzae B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaltia meningocòccica 5 5 2 1 1 2 2 1 1 20
Meningitis tuberculosa 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Paludisme 3 3 2 2 6 12 16 6 0 50
Parotiditis 29 31 14 6 7 8 5 6 10 116
Rubèola 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Rubèola congènita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shigel·losi 8 10 3 1 6 9 3 2 1 43
Sífilis congènita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Síndrome hemoliticourèmica 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tètanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tètanus neonatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tos ferina 210 100 115 15 16 58 63 23 20 620
Triquinosi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tuberculis pulmonar 19 7 7 20 62 71 50 28 60 324
Altres tuberculosis 1 3 5 8 22 32 28 19 27 145
Xarampió 7 3 2 7 17 22 9 2 0 69
Total 620 378 319 134 344 579 502 355 575 3.806

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/814

Sou aquí: